जावे त्यांच्या वंशा

प्रिया तेंडुलकर चे काळ जावे त्यांच्या वंशा हा कथा संग्रहा वाचला .
सगळ्या कथा स्त्रियांशी संबधित होत्या.पण मला तिचे लिखाण थोडे भडकाच वाटले.
कदाचित आपल्या जे विचारात येते ते आपण लिहितो आपण जसे राहतो अर्थात ज्या वातावरणात वाढतो
ते आपल्या विचारात पर्यायाने आपल्या लिखाणात येते असे मला वाटते(अर्थात हे चुकीचे पण असु शकेल)
त्यामुळे मोकळ्या वातावरणाचा वा मॉडर्न संस्कृतीचा त्या लिखणावर पगडा वाटला.
जसे आपण सहज बोलतो तसे घटास्पोट घेण्याचे दाखवले आहे त्या कहाण्यामाधे.
खरच घटास्पोट घेणे इयतके सोपे असते का?(अर्थात ह्या प्रश्नाचे मी काय उत्तर देणार ,जिचे लग्नाच व्हायचे आहे ती).
काहीही असो पण स्त्रीयानच का सगलेसाहन करावे लागते हा मात्रा एक अणूत्तरीत प्रश्ना आहे

2 thoughts on “जावे त्यांच्या वंशा”

  1. मी ते पुस्तक वाचलेल नाही … एका अर्थी तू म्हणतेस ते बरोबर असेलही. पण लेखक जे लिहितो ते सगळच त्याच्या आयुष्याशी निगडित असणार नाही (नशीब !). नाही तर सगळ लेखन आत्म्चरित्रात्म्क झाल असत ना …

    http://asachkahitari.wordpress.com/

  2. अगं स्त्रीयांनीच सगळं सहन करावं, असं कुठेच लिहीलेलं नाही. स्त्री स्वत:च सहन करायला सुरूवात करते मग तिला सगळे गृहीत धरतात. आणि घटस्फोट घेणं इतकं सोपं नसतं यावर वर्तमानपत्रातही लेख आले होते दोन-तीनदा. कारण हल्लीच्या मालिकांमधून सुद्धा असंच काहीतरी दाखवतात. प्रिया तेंडूलकरांनी लेखनासाठी तसे स्वातंत्र्य घेतले असेल. हे मात्र खरं की आपण ज्या संस्कृतीत वाढतो तिचा पगडा आपल्या लेखनावरही दिसून येतो.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s