अन्गी वनवा चेतला

मन जागेवर नसले म्हणजे आवडते गाणे पण ऐकावेसे वाटत नाही.
गेले २ दिवस झाले माझे चित्त मुळिच ठिक नाही आहे.
खुप प्रयत्न करत आहे मन जागेवर येन्यासाठी पण व्यर्थ..
आवडती गाणी ऐकायचा प्रयन्त केला पण हाय रे देवा त्यातील एक पण गाणे ऐकावेसे वाटत नाही आहे.
जे गाणे मी दिवसातुन १०-१५ वेळा ऐकत असेल ते एकदा पण ऐकावेसे वाटत नाही.
सारखे गाणे बदलने सुरु आहे.
महाजालावर नेहमीच काहीतरी वाचायचा प्रयत्न असतो पण २ दिवसात काहीही वाचावेसे वाटत नाही आहे.

वाटते…
चान्द मातला मातला
त्याला कशी आवरु,
अन्गी वनवा चेतला
त्याला कशी सावरु
…..

शेवटी वेळच माझे मन जागेवर आणेल फ़क्त तोपर्यन्त कुणालाही माझा त्रास होऊ नये असे वाटते…

2 thoughts on “अन्गी वनवा चेतला”

  1. Khoopach chaan.

    Content khoop chaangalaa asato tumachaa. fakt

    येन्यासाठी, प्रयन्त ,अन्गी

    ashaa asankhy typo errors mule vaachtana discontinue vhayalaa hote.

    tevadhe jamavalet tar dudhaat saaakhar..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s