त्याचा वाढदिवस

त्याला TVआवडतो तिला आवडत नाही
तो तासंतास TVसमोर बसू शकतो.
ती म्हणते TVमुले माणसांमधील संवाद कमी होतो.
त्यांच्या घरात TVनाही पण त्याचे TVप्रेम सर्व श्रुत.
त्याचा वाढदिवस …
वाढदिवसाला काहीतरी surprise द्यायचे तिचा निश्चय .
काय द्यायचे यावर खूप विचार
शेवटी वाढदिवसाच्या आधीचा दिवस
त्याला office ला जातांनाच सांगितले रात्री १२ च्या आत घरी येऊ नकोस
तो पण हसून हो म्हणाला
तो रात्री १२ ला घरी आला
घरी आपले surprise शोधण्यासाठी त्याची नजर भिरभिरते
घरी अंधार
आणी त्याला, त्याचे व तिचे निवडक फोटो मोठ्या स्क्रीन वर दिसतात
सगळीकडे उजेड त्याची नजर TVवर स्थिर
तो विचारतो भाड्याने आणला का?
ती स्तब्ध
सांगते त्याच्यासाठी विकत आणला emi वर
तो खुश … खुप खुश
त्यामुळे ती पण खुश… खुप खुश

2 thoughts on “त्याचा वाढदिवस”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s