पिल्लायन-भाग2

Posted: मे 11, 2016 in अद्वय, सहजच

पिल्लु: आsssई spider
आई: काही नाही करित तो Spider
पिल्लु: आई हा spider मला चावला तर मी Spiderman  बनणार का?
(आई विचारात)
आई: अरे हा छोटा spider आहे. spiderman बनण्यासाठी  खुप खुप मोठा spider चावावा लागतो.
(पिल्लु समाधानी)
थोड्यावेळाने
पिल्लु: आई, Batman होण्यासाठी काय चावले पाहीजे?
(आई विचारात)
आई: Batman होण्यासाठी मोठा bat म्हणजेच वटवाघुळ चावावे लागते. ते रात्रीलाच बाहेर येते. त्याचे डोळे खुप मोठे असतात.
(आई जवळ असलेली सगळी माहीती थोडीशी भयानक करुन सांगते.)
(पिल्लु परत समाधानी)
पिल्लु: आई आई
(आई काळजीत, आता काय विचारतोय हा?)
पिल्लु: Superman बनण्यासाठी काय चावावे लागते?
(आईला उत्तर माहीती नाही व काय सांगावे ते सुचतही नाही)
आई: (आपले शेवटचे शस्त्र बाहेर काढते) superman बनण्यासाठी खुपखुप जेवावे लागते.
पिल्लु शांतपणे बाहेर खेळायला पळतो.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s