Archive for the ‘आरंभ’ Category

आरंभ

Posted: मार्च 29, 2009 in आरंभ

“व्यक्त करता येईल असे खूप काही आहे
पण……
शब्दाणीच मौन धरण केलेले आहे.”

Advertisements