नाती……

किती सरळपणे आपण काही नात्याना मैत्रीचे नाव देतो. पण ऐखादे नाते असेही असते जीथे फक़त मैत्रीच नसते तर त्याहिपलीकडचे काहीतरी असते. आपण मान्य करत नसतो पण ए खाड्या विशिष्ट्य व्यक्तीच्या फोन्मुले किवा एस एम एस मुळे डोळ्यात निरालीच चमक येत असते.ती फक़त मैत्री असते का? नाही……. ती एक नाजूक गुंतागुंत असते.कदाचित भविष्यातील ए खाड्या महत्वाच्या नाट्याची सुरूवात असते अस्पष्ट तरीही जाणवणारी…….. अर्थात प्रत्येक वेळेस या नाजूक नात्याला ए खाड्या महत्वाच्या नात्या चे नावच मिळते असे नाही तरीही…

कधीकधी सरळसरळ तर कधीकधी गुंतागुंतीची….

ती असतात मैत्रीच्या नावाखाली मनात उलथापालथ करणारी नाती……

वाचाल तर वाचाल!!!

काय लिहावे वा कुठून सुरूवात करावी ते कळट नाही आहे.
मग विचार केला की आपण जे वाचतो तेच लिहावे पण आपल्या भाषेत,अर्थ तोच पन नवीन भाषेच्या वेषऽटणात गुनडाळलेला.