http://rammeetsasmita.info/

नवर्‍याच्या अथक प्रयत्नाने काळ आमची साइट अपलोड झाली.
सध्या त्यावर फक़त आमच्या लग्नाचे फोटो आहेत.उत्तरोत्तर अजुन बदल होणार.

http://rammeetsasmita.info/