फसलेला केक

काल रवीवार असल्यामुळे काहीतरी नविन पदार्थ करावा असे वाटत होते.
बाहेर जान्याचा मुळीच विचार नव्हता कारण राम चा सोमवारी प्रोजेक्ट डेमो आहे.
त्यामुळे घरीच होते तर वेळेचा सदुपयोग म्हणुन केक करायला घेतला.
माय्क्रोव्हेव्ह ओवन मधे अजुनही एकदा केक करुन नाही बघितला त्यामुळे हा माझा पहिलाच
प्रयत्न होता.
तर केक चे सारन व्यवस्थित झालेले आहे असे दिसत होते.ओवन मधे केक चा मेनु सिलेक्ट केला आणी
केक एका छा प्लास्टीक च्या डब्यात ठेवला.पण २ मिनीटात भान्डे वाकडे तिकडे झालेले दिसले.माझा जीव भान्ड्यात पडला व
त्याला आत्यन्तीक दुख झाले.
शेवटी केक वोवन मधे दिलेल्या भान्ड्यामधे ठेवला पुन्हा १० मिनीटामधे ओवनच्या भान्द्याचे पण तेच हाल झाले.माझ्या मनाचे तर रडु रडु हाल झाले होते. 😦
शेवटी त्यातुन पण केक काढला आणी नोन स्टीक भान्ड्यात ठेवला व सोबत ओवनला म्हटले (मनातल्या मनात)की आता हे भान्डे खराब करुन दाखव तर मानेल 🙂
१० मिनीटाने केक काढला, भान्डे व्यवस्थीत होते (ओवन मला घाबरला 🙂 )
केक अगदिच सो सो झाला होता.
पण सगळ्यानी गोड मानुन खाल्ला………
🙂 🙂 🙂