माझे कोकण दर्शन..केळ्शी

दीपक व महेन्द्रजी च्या अभिप्रायामुळे आमचया कोकण प्रवासाबद्दल पुन्हा विस्तृत लिहायला घेतले.
जुनिच पोस्ट मॉडीफाय करनार होते पन नंतर विचार केला की सगळे विस्तृत लिहिनारच आहे तर
नव्याने सुरुवात करावी….असो…

फिरायला कोकनात जायचे ठरवले होते पन जायचे कुठे हा यक्ष प्रश्न होता……
कारण अलीबाग,कीहिम,कशीद,मुरुद-जंजीरा,गन्पतिपुळे……सगळ्या क्राउडेड प्लेसेस …
कालांतराने ओफ़िसमधे मधे पन आम्ही कुठेतरी फिरायला जानार हे माहिती झाले होते(नवरयाचे व माझे ओफिस एकच आहे 🙂 )
त्यामुळे सजेशन चा पाउस पड़ून राहिला होता…..कुनी म्हने इथे जा कुनी म्हने तिथे जा …….
त्यामुळे दोघेहि वैतागलेलो होतो…..
शेवटी नवर्याचा मित्र मदतीला आला व आम्हाला केळशि जान्यास सांगिताले कारण आम्हाला जास्त गर्दिच्या ठिकानी जायचे
नव्हते.तर मित्राच्या सांगन्याप्रमाने केळशि रिमोट प्लेस आहे.नवर्याने जाण्याची जुजबी तयारी केली(गाडी सांगितली राहण्याचे तिथे गेल्यावर बघू म्हणाला..जर काहीच व्यवस्था नाही झाली तर गाडीत झोपु म्हणाला :).
असो…

Konkan Darshan Map

गाडी नवर्‍याच्या मित्राची होती व त्याला नवर्‍याच्या बिनधास्त स्वभावाची माहिती होती त्यामुळे त्याने कोकण दर्शन चा नकाशाच दिला…

३ एप्रिल ला १० वाजता आमचा प्रवास सुरू झाला.
बाणकोट वरुन केळ शी ला आम्ही २.३० दुपारी पोहोचलो.प्रचंड उन होते त्यात आमची गाडी एसी नव्हती.उन्हाचे चटके खातच आमचा प्रवास सुरू होता व फक़त नाष्टा च केला होता.मधे जेवण्यासाठी थांबले तर खूप वेळ जाईल व पोहोचायला उशीर होईल म्हणून फक्त पाणी व चटरपटर खाणे सुरू होते.
के ळ शी ला  पोहोचे पर्यंत वाट लागली होती.

नवर्‍याच्या मित्राने राहण्यासाठी एक जागा सांगितली होती व खूप कौतुक पण केले होते तर आम्ही तिथे एका घर वजा हॉटेल मधे राहिलो.पुण्याईनाव होते “पुण्याई” पाहताच क्षणी नाव आवडले व तिथे चौकशी केली.
एका साठी उलटलेला माणूस बाहेरच बसलेला होता व त्याने आम्हाला रूम वगेरे दाखवली….नापसंत करायचा प्रश्नच नव्हता…

बापरे जरा जास्तच खोलात जातआहे मी…..
आता  लिहायचा कंटाळा आलेला आहे त्यामुळे….. fast forward पळनार आहे.

तर तिथे गेल्याबरोबर जेवण मिळाले….मी तर तूटूनच पडले होते.मेनु तसा साधा पण छान होता.सोबत सोलकढी होती….:)
तसेही मी ठरवले होते की कोकणात गेल्यावर कोकणी पद्धतीचे जेवणार..

थोडा आराम केल्यावर आम्ही (मी व नवरा) बीच वर गेलो.अगदी निर्मानुष्य बीच आहे.

आमचेच राज्य 🙂 होते बीच वर…..
भरपूर डुंबलो पाण्यात…….

संध्याकाळी ७ वाजता रूम वर पोहोचलो. रात्रीचे समुद्रकिणरयावर जाण्याची नवर्यची खूपच इच्छा होती त्यामुळे रात्री ९ वाजता समुद्रावर दोघेच गेलो …बापरे….किती भयानक आवाज येतो रात्री …समुद्रासमोरचे सुरू चे बन तर भयावह दिसत होते.प्रचंड घाबरले होते मी.व लवकरच नवर्‍याला रूमवर परत नेले.
सकाळी लवकर उठून सूर्योदय बघायला जाण्याचे ठरवून   झोपी गेली.

पण सकाळी ८ वाजता उठल्यामुळे सूर्योदय मनातल्या मनातच राहिला….. 🙂

सकाळी त्या गावी सुनामी मुळे वाळूची टेकडी तयार झालेली आहे ती बघण्यसाठी ९  वाजता निघालो.

तिथे एक माणूस होता त्याने सांगितले की ३००-४०० वर्षापूर्वी इथे गाव होते व सुनामीमुळे ते गाडल्या गेले.

तिथे एक विहिरीचे अवशेष दिसतात…

आम्ही सुरुच्या बनात गेलो व समोरच समुद्र होता..
मग काय पुन्हा पाण्यात डुंबलो…

दुपारी १२.३० रूम वर पोहोचलो..जेवण व आराम झाल्यावर कर्दे ल जाण्यासाठी ३ .३० ल निघालो……

पुण्याई

केळशी, कर्दे …अविस्मरणीय अनुभव

लग्नानंतर आम्ही कुठेही फिरायला गेलो नव्हतो म्हणून नवर्याने त्याच्या व्यस्त कार्यक्रममधून वेल काढला व आम्ही
दोघे ३ एप्रिल ला केळशी बीच (कोकण)ला गेलो.
अविस्मरणीय अनुभव होता तो………
Kelashi Beachपहिले दीड दिवस केळशी ला राहिल्यावर आम्ही कर्दे बीच ला गेलो.
केळशी वरुन कर्दे ला जाण्याचा अनुभव तर शब्दातीत होता.
उजव्या बाजूला समुद्र व डाव्या बाजूला उंच डोंगर………

मधेच एखादी खाडी दिसायाची. कुठून दुरुनच झाडा मधून समुद्राचे दर्शन व्हायचे…
समुद्राचा तर लपंडावच सुरू होता.
खूप आनंद घेतला त्या प्रवासाचा………

काय लिहु अन्  काय नाही असे होत आहे आणि काहीच व्यवस्थित लिहिल्या जात नाही आहे.
काही काही अनुभव सांगताना शब्द पण अपुरे पडतात…….
असेच माझे झलेले आहे…